Pakiety wsparcia i przejęcia

PAKIETY WDROŻENIOWE

Dedykowane dla firm, które nie podjęli jeszcze działań przygotowawczych lub posiadają już część wiedzy w tym obszarze, ale potrzebują wsparcia eksperckiego, które zaoszczędzi ich czas i pozwoli uniknąć błędów przy wdrożeniu.

Pakiet podstawowy (DIY)

Pakiet rekomendowany dla przedsiębiorstw, które mają zasoby do własnego wdrożenia regulacji wewnętrznych
1490 Jednorazowo + VAT
 • Szkolenie on-line (on-demand) w formule nagrania wideo
 • Pakiet dokumentacji wewnętrznej przygotowanej do implementacji w organizacji we własnym zakresie
 • Testy ewaluacyjne po szkoleniu
 • Prowadzenie corocznych szkoleń dla kadry managerskiej oraz pracowników w zakresie aspektów prawnych zgłaszania nieprawidłowości. Zgodność z przepisami RODO oraz przepisami wynikającymi z Dyrektywy 2019/1937.
 • Konsultacje z ekspertem po szkoleniu
 • Szkolenie e-learningowe dla pracowników wraz z certyfikatami potwierdzającymi ich udział
 • Szkolenie online prowadzone przez eksperta i adwokata w dziedzinie compliance
 • Pakiet dokumentacji wewnętrznej do dostosowania do potrzeb organizacji wspólnie z ekspertem
 • Indywidualnie przygotowana dokumentacja (procedura) uwzględniająca swoiste oczekiwania Klienta
 • Wsparcie w prawidłowym wdrożeniu dokumentacji w organizacji pod określone potrzeby Klienta
 • Rozszerzenie zakresu zgłoszeń
Popularny

Pakiet Optymalny

Pakiet rekomendowany organizacjom, które z uwagi na ich wielkość (do 250 pracowników) oraz brak złożonej struktury organizacyjnej
6500 Jednorazowo + VAT
 • Szkolenie on-line (on-demand) w formule nagrania wideo
 • Pakiet dokumentacji wewnętrznej przygotowanej do implementacji w organizacji we własnym zakresie
 • Testy ewaluacyjne po szkoleniu
 • Prowadzenie corocznych szkoleń dla kadry managerskiej oraz pracowników w zakresie aspektów prawnych zgłaszania nieprawidłowości. Zgodność z przepisami RODO oraz przepisami wynikającymi z Dyrektywy 2019/1937.
 • Konsultacje z ekspertem po szkoleniu
 • Szkolenie e-learningowe dla pracowników wraz z certyfikatami potwierdzającymi ich udział
 • Szkolenie online prowadzone przez eksperta i adwokata w dziedzinie compliance
 • Pakiet dokumentacji wewnętrznej do dostosowania do potrzeb organizacji wspólnie z ekspertem
 • Indywidualnie przygotowana dokumentacja (procedura) uwzględniająca swoiste oczekiwania Klienta
 • Wsparcie w prawidłowym wdrożeniu dokumentacji w organizacji pod określone potrzeby Klienta
 • Rozszerzenie zakresu zgłoszeń
50 - 250 osób

Pakiet Enterprise

Pakiet rekomendowany dla organizacji z duża strukturą organizacyjną oraz indywidualnym podejściem systemowym
Wycena Indywidualna
 • Szkolenie on-line (on-demand) w formule nagrania wideo
 • Pakiet dokumentacji wewnętrznej przygotowanej do implementacji w organizacji we własnym zakresie
 • Testy ewaluacyjne po szkoleniu
 • Prowadzenie corocznych szkoleń dla kadry managerskiej oraz pracowników w zakresie aspektów prawnych zgłaszania nieprawidłowości. Zgodność z przepisami RODO oraz przepisami wynikającymi z Dyrektywy 2019/1937.
 • Konsultacje z ekspertem po szkoleniu
 • Szkolenie e-learningowe dla pracowników wraz z certyfikatami potwierdzającymi ich udział
 • Szkolenie online prowadzone przez eksperta i adwokata w dziedzinie compliance
 • Pakiet dokumentacji wewnętrznej do dostosowania do potrzeb organizacji wspólnie z ekspertem
 • Indywidualnie przygotowana dokumentacja (procedura) uwzględniająca swoiste oczekiwania Klienta
 • Wsparcie w prawidłowym wdrożeniu dokumentacji w organizacji pod określone potrzeby Klienta
 • Rozszerzenie zakresu zgłoszeń
> 250 osób

PAKIETY UTRZYMANIA

Dedykowane dla firm, które wdrożyli już regulacje wewnątrz organizacji, ale potrzebują zweryfikować ich poprawność, wyeliminować ewentualne niedoskonałości z etapu wdrożenia, a także wykorzystać zewnętrznych ekspertów do doraźnego lub bieżącego wsparcia przy obsłudze procesu zarządzania zgłoszeniami wewnątrz organizacji.

Doraźne wsparcie Compliance Officera

350 za godzinę + VAT
 • Prowadzenie corocznych szkoleń dla kadry managerskiej oraz pracowników w zakresie aspektów prawnych zgłaszania nieprawidłowości
 • Doradztwo prawne w zakresie regulacji wewnętrznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości
 • Stały monitoring zmian w przepisach i działania dostosowawcze do nowych regulacji
 • Udział w wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszonych nieprawidłowości oraz wdrażanie działań następczych
 • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszonych nieprawidłowości oraz wdrażanie działań następczych
 • Audyt ewaluacyjny regulacji wewnętrznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed organami nadzorczymi
 • Bieżąca i kompleksowa obsługa systemu informatycznego do zgłaszania nieprawidłowości [systemu wewnętrznego lub rekomendowanego przez Kancelarię

Wsparcie Compliance Officera

Wycena Indywidualna
 • Prowadzenie corocznych szkoleń dla kadry managerskiej oraz pracowników w zakresie aspektów prawnych zgłaszania nieprawidłowości
 • Doradztwo prawne w zakresie regulacji wewnętrznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości
 • Stały monitoring zmian w przepisach i działania dostosowawcze do nowych regulacji
 • Udział w wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszonych nieprawidłowości oraz wdrażanie działań następczych
 • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszonych nieprawidłowości oraz wdrażanie działań następczych
 • Audyt ewaluacyjny regulacji wewnętrznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed organami nadzorczymi
 • Bieżąca i kompleksowa obsługa systemu informatycznego do zgłaszania nieprawidłowości [systemu wewnętrznego lub rekomendowanego przez Kancelarię

Przejęcie funkcji Compliance Officera

Wycena Indywidualna
 • Prowadzenie corocznych szkoleń dla kadry managerskiej oraz pracowników w zakresie aspektów prawnych zgłaszania nieprawidłowości
 • Doradztwo prawne w zakresie regulacji wewnętrznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości
 • Stały monitoring zmian w przepisach i działania dostosowawcze do nowych regulacji
 • Udział w wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszonych nieprawidłowości oraz wdrażanie działań następczych
 • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszonych nieprawidłowości oraz wdrażanie działań następczych
 • Audyt ewaluacyjny regulacji wewnętrznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed organami nadzorczymi
 • Bieżąca i kompleksowa obsługa systemu informatycznego do zgłaszania nieprawidłowości [systemu wewnętrznego lub rekomendowanego przez Kancelarię

Wybrane opinie naszych Klientów:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując przeglądanie tej witryny, akceptujesz użycie plików cookie do powyższych celów.