Usługa sygnalisto.pl

Postaw na Bezpieczeństwo i kompleksowe rozwiązania

NK Legal Partners

Dlaczego warto wdrożyć system zgłaszania nieprawidłowości?

1. Bezpieczeństwo i doświadczenie

NK Legal Partners w oparciu o swoje doświadczenia oraz ekspertów realizuje usługi compliance dla firm sektora prywatnego i publicznego. W tym zakresie oferuje wdrożenie wszystkich niezbędnych polityk ochrony sygnalistów, stosownych procedur oraz przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń.

2. Anonimowa komunikacja

Aplikacja wraz z programem pełnego wdrożenia jest rozwiązaniem, które kompleksowo wspiera obsługę anonimowych zgłoszeń dla sygnalistów

  1. Zgodność z dyrektywą 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
  2. Zgodność z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)/(CFT).
  3. Zgodność z  RODO.

3. Opieka Kancelarii

Nasi eksperci przygotowują pełną dokumentację oraz polityki wewnętrzne, analizy ryzyka, pomagają w realizacji obowiązku informacyjnego, przygotowują do pełnienia funkcji wyznaczone osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu. Etap wdrożenia podsumowujemy dedykowanym raportem dla osób zarządzających.

4. Neutralność obsługi zgłoszeń

Rozpatrywanie zgłoszeń  w Twojej firmie zajmują się radcowie prawni i adwokaci, którzy są zobowiązani do przestrzegania zasad poufności w ramach wiążącej ich zawodowo tajemnicy adwokackiej. Newralgiczne dane o Twoim biznesie pozostaną poufne.

Postaw na doświadczenie i wiedzę ekspertów

Dlaczego warto wybrać sprawdzone rozwiązania ?

Czas realizacji

Pełen proces realizowany jest modułowo. Uwzględnia on zapoznanie się z kontekstem organizacji, jej zrozumienie i ocenę, która jest niezbędna do wdrożenia właściwych narzędzi do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zgłaszania Naruszeń. 

Mamy świadomość, że czas realizacji jest wypadkową efektywności wewnętrznej komunikacji z osobami wyznaczonymi do kontaktu po stronie Klienta oraz dostępności do niezbędnych dokumentów oraz informacji. Szacowany czas realizacji pełnego procesu wynosi do 6 tygodni.   

Komunikacja

Dedykowany zespół ekspertów współpracuje z wyznaczonymi w organizacji osobami kontaktowymi, których kluczowym zadaniem jest przekazanie niezbędnych informacji pomocnych przy wdrożeniu. 

Pracę zaczynamy od szkolenia z wyznaczonymi osobami, przekazujemy wiedzę o podstawach prawnych regulujących tematykę sygnalistów, ustalamy kontekst organizacji oraz harmonogram działań.

Naszą komunikację opieramy na spotkaniach osobistych i konwersacjach zdalnych z zespołami ekspertów.

Zespół projektowy

Zespół Projektowy składa się z doświadczonych ekspertów, w szczególności:

Wdrożenie

Nasi eksperci przygotowują pełną dokumentację oraz polityki wewnętrzne, analizy ryzyka, pomagają w realizacji obowiązku informacyjnego, przygotowują do pełnienia funkcji wyznaczone osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Jeżeli decydujesz się na przekazanie funkcji Compliance Officera do Kancelarii, określamy w trakcie wdrożenia specjalne ścieżki postępowania i raportowania działania systemu do wskazanych w organizacji osób.

Cennik

Szkolenie z dokumentacją

2950 zł netto jednorazowo

Szkolenia dla zarządu i pracowników z założeń przepisów o sygnalistach (do 4 osób)

Zakres usługi:

Szczegóły szkolenia:

a)      wdrożenie kanałów umożliwiających poufne dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów;

b)      rodzaje nieprawidłowości podlegające zgłoszeniom;

c)       przyjęcie mechanizmów, które będą mogły zapewnić takim osobom ochronę przed działaniami odwetowymi;

d)      przygotowanie wewnętrznych procedur zapewniających niezależne i obiektywne rozpoznawanie naruszeń oraz ich wyjaśnianie oraz wdrażanie działań następczych;

e)      określenie osób odpowiedzialnych za realizację procesu w organizacji;

f)       opracowanie stosownych komunikatów dla pracowników, partnerów biznesowych i dostawców;

g)      zapewnienie szkoleń wewnętrznych dla pracowników i kadry managerskiej.

Czas realizacji: 1 tydzień
Liczba godzin: 6 godzin + 2 godziny konsultacji 

Pełne wdrożenie

do 9500 zł netto jednorazowo

(Kwota docelowa jest wypadkową analizy parametrów zawartych w ankiecie wstępnej wdrożenia)

Wdrożenie kompleksowego Systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów:

Szczegóły wdrożenia:

a)      wdrożenie kanałów umożliwiających także anonimowe dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów;

b)      rodzaje nieprawidłowości podlegające zgłoszeniom;

c)       przyjęcie mechanizmów, które będą mogły zapewnić takim osobom ochronę przed działaniami odwetowymi;

d)      przygotowanie wewnętrznych procedur zapewniających niezależne i obiektywne rozpoznawanie naruszeń oraz ich wyjaśnianie oraz wdrażanie działań następczych;

e)      określenie osób odpowiedzialnych za realizację procesu w organizacji;

f)       opracowanie stosownych komunikatów dla pracowników, partnerów biznesowych i dostawców;

g)      zapewnienie szkoleń wewnętrznych dla pracowników i kadry managerskiej;

h)      Rekomendacje w zakresie wyboru kanałów komunikacji z sygnalistą–kanały pocztowe, mailowe, telefoniczne, informatyczne (wg wyboru), spotkania osobiste.

Czas realizacji: 6 tygodni (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa)
Liczba godzin: 40 godzin

Wsparcie pracownika pełniącego funkcję Compliance Officera w firmie

od 1000 zł netto miesięcznie

Powdrożeniowa obsługa zgłoszeń oraz działań następczych

Przejęcie funkcji Compliance Officera przez Kancelarię

od 1500 zł netto miesięcznie

Powdrożeniowa obsługa zgłoszeń oraz działań następczych

Znamy odpowiedzi na Twoje pytania

Pytania i odpowiedzi

W oparciu o wieloletnie doświadczenia w obszarze Compliance Kancelaria wdroży w Państwa organizacji wszystkie niezbędne polityki ochrony sygnalistów, zadba o właściwe zakomunikowanie procedur pracownikom i partnerom biznesowym oraz zapewni właściwą obsługę procesu poprzez dedykowaną i nowoczesną platformę do obsługi zgłoszeń.

Pełen proces realizowany jest modułowo. Uwzględnia on zapoznanie się z kontekstem organizacji, jej zrozumienie i ocenę, która jest niezbędna do wdrożenia właściwych narzędzi do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zgłaszania Naruszeń. Mamy świadomość, że czas realizacji jest wypadkową efektywności wewnętrznej komunikacji z osobami wyznaczonymi do kontaktu po stronie Klienta oraz dostępności do niezbędnych dokumentów oraz informacji, dlatego koncentrujemy się na budowaniu efektywnych relacji, a także pilnujemy aby komunikacja przebiegała efektywnie w wyznaczonych wspólnie terminach. Dzięki temu zapewniamy terminowe wdrożenie systemu. Szacowany czas realizacji pełnego procesu wynosi do 6 tygodni.

TAK. Wszystkie procedury i usługi realizowane przez Kancelarię są zgodne z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

Zgodnie z treścią Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, sygnalista to osoba, która jest pracownikiem, czy współpracownikiem firmy, lub instytucji rządowej, ujawniająca informacje o wykroczeniach dotyczących prawa Unii, mających miejsce w środowisku organizacji.

Zespół Projektowy składa się z doświadczonych ekspertów, w szczególności:

  1. Compliance Officer, prawnik, szkoleniowiec.
  2. Inspektor Ochrony Danych, adwokat specjalizujący się w dziedzinie ochrony danych osobowych.
  3. Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji.
  4. Specjalista ds. systemów informatycznych i cyberbezpieczeństwa.

W ramach wsparcia funkcji CO zapewnimy miedzy innymi analizę przesłanych zgłoszeń, obsługę zgłoszonych nieprawidłowości oraz działań następczych, stały monitoring prawny oraz wsparcie merytoryczne CO w realizacji bieżących zadań. 

W ramach przejęcia funkcji CO zapewnimy miedzy innymi analizę zgłoszeń sygnalistów, prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszonych nieprawidłowości, stały monitoring prawny oraz szkolenia dla kadry managerskiej

Wraz z usługą wsparcia lub  przejęcia funkcji Compliance Officera wdrażany jest opcjonalnie  system do obsługi zgłoszeń. Wdrożenie i szkolenie z systemu przeprowadzają eksperci w zakresie IT

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując przeglądanie tej witryny, akceptujesz użycie plików cookie do powyższych celów.