Usługa sygnalisto.pl

Postaw na Bezpieczeństwo i kompleksowe rozwiązania

NK Legal Partners

Dlaczego warto wdrożyć system zgłaszania nieprawidłowości?

1. Bezpieczeństwo i doświadczenie

NK Legal Partners w oparciu o swoje doświadczenia oraz ekspertów realizuje usługi compliance dla firm sektora prywatnego i publicznego. W tym zakresie oferuje wdrożenie wszystkich niezbędnych polityk ochrony sygnalistów, stosownych procedur oraz przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń.

2. Anonimowa komunikacja

Aplikacja wraz z programem pełnego wdrożenia jest rozwiązaniem, które kompleksowo wspiera obsługę anonimowych zgłoszeń dla sygnalistów

  1. Zgodność z dyrektywą 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
  2. Zgodność z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)/(CFT).
  3. Zgodność z  RODO.

3. Opieka Kancelarii

Nasi eksperci przygotowują pełną dokumentację oraz polityki wewnętrzne, analizy ryzyka, pomagają w realizacji obowiązku informacyjnego, przygotowują do pełnienia funkcji wyznaczone osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu. Etap wdrożenia podsumowujemy dedykowanym raportem dla osób zarządzających.

4. Neutralność obsługi zgłoszeń

Rozpatrywanie zgłoszeń  w Twojej firmie zajmują się radcowie prawni i adwokaci, którzy są zobowiązani do przestrzegania zasad poufności w ramach wiążącej ich zawodowo tajemnicy adwokackiej. Newralgiczne dane o Twoim biznesie pozostaną poufne.

Postaw na doświadczenie i wiedzę ekspertów

Dlaczego warto wybrać sprawdzone rozwiązania ?

Czas realizacji

Pełen proces realizowany jest modułowo. Uwzględnia on zapoznanie się z kontekstem organizacji, jej zrozumienie i ocenę, która jest niezbędna do wdrożenia właściwych narzędzi do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zgłaszania Naruszeń. 

Mamy świadomość, że czas realizacji jest wypadkową efektywności wewnętrznej komunikacji z osobami wyznaczonymi do kontaktu po stronie Klienta oraz dostępności do niezbędnych dokumentów oraz informacji. Szacowany czas realizacji pełnego procesu wynosi do 6 tygodni.   

Komunikacja

Dedykowany zespół ekspertów współpracuje z wyznaczonymi w organizacji osobami kontaktowymi, których kluczowym zadaniem jest przekazanie niezbędnych informacji pomocnych przy wdrożeniu. 

Pracę zaczynamy od szkolenia z wyznaczonymi osobami, przekazujemy wiedzę o podstawach prawnych regulujących tematykę sygnalistów, ustalamy kontekst organizacji oraz harmonogram działań.

Naszą komunikację opieramy na spotkaniach osobistych i konwersacjach zdalnych z zespołami ekspertów.

Zespół projektowy

Zespół Projektowy składa się z doświadczonych ekspertów, w szczególności:

Wdrożenie

Nasi eksperci przygotowują pełną dokumentację oraz polityki wewnętrzne, analizy ryzyka, pomagają w realizacji obowiązku informacyjnego, przygotowują do pełnienia funkcji wyznaczone osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Jeżeli decydujesz się na przekazanie funkcji Compliance Officera do Kancelarii, określamy w trakcie wdrożenia specjalne ścieżki postępowania i raportowania działania systemu do wskazanych w organizacji osób.

Cennik

Szkolenie z dokumentacją

6490 netto jednorazowo

Szkolenia dla zarządu i pracowników z założeń przepisów o sygnalistach (do 4 osób)

Oferta dedykowana dla firm zatrudniających 50-250 osób

Zakres usługi:

Szczegóły szkolenia:

a)      wdrożenie kanałów umożliwiających poufne dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów;

b)      rodzaje nieprawidłowości podlegające zgłoszeniom;

c)       przyjęcie mechanizmów, które będą mogły zapewnić takim osobom ochronę przed działaniami odwetowymi;

d)      przygotowanie wewnętrznych procedur zapewniających niezależne i obiektywne rozpoznawanie naruszeń oraz ich wyjaśnianie oraz wdrażanie działań następczych;

e)      określenie osób odpowiedzialnych za realizację procesu w organizacji;

f)       opracowanie stosownych komunikatów dla pracowników, partnerów biznesowych i dostawców;

g)      zapewnienie szkoleń wewnętrznych dla pracowników i kadry managerskiej.

Czas realizacji: 1 tydzień
Liczba godzin: 6 godzin + 2 godziny konsultacji 

Dedykowany system zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości

Wycena indywidualna, zamów kontakt w celu poznania szczegółów

(Kwota docelowa jest wypadkową analizy parametrów zawartych w ankiecie wstępnej wdrożenia)

Oferta dedykowana dla firm zatrudniających ponad 250 osób

Wdrożenie kompleksowego Systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów:

Szczegóły wdrożenia:

a)      wdrożenie kanałów umożliwiających także anonimowe dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów;

b)      rodzaje nieprawidłowości podlegające zgłoszeniom;

c)       przyjęcie mechanizmów, które będą mogły zapewnić takim osobom ochronę przed działaniami odwetowymi;

d)      przygotowanie wewnętrznych procedur zapewniających niezależne i obiektywne rozpoznawanie naruszeń oraz ich wyjaśnianie oraz wdrażanie działań następczych;

e)      określenie osób odpowiedzialnych za realizację procesu w organizacji;

f)       opracowanie stosownych komunikatów dla pracowników, partnerów biznesowych i dostawców;

g)      zapewnienie szkoleń wewnętrznych dla pracowników i kadry managerskiej;

h)      Rekomendacje w zakresie wyboru kanałów komunikacji z sygnalistą–kanały pocztowe, mailowe, telefoniczne, informatyczne (wg wyboru), spotkania osobiste.

Czas realizacji: 6 tygodni (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa)
Liczba godzin: 40 godzin

Wsparcie pracownika pełniącego funkcję Compliance Officera w firmie

Wycena indywidualna, zamów kontakt w celu poznania szczegółów

Powdrożeniowa obsługa zgłoszeń oraz działań następczych

Przejęcie funkcji Compliance Officera przez Kancelarię

Wycena indywidualna, zamów kontakt w celu poznania szczegółów

Powdrożeniowa obsługa zgłoszeń oraz działań następczych

Znamy odpowiedzi na Twoje pytania

Pytania i odpowiedzi

W oparciu o wieloletnie doświadczenia w obszarze Compliance Kancelaria wdroży w Państwa organizacji wszystkie niezbędne polityki ochrony sygnalistów, zadba o właściwe zakomunikowanie procedur pracownikom i partnerom biznesowym oraz zapewni właściwą obsługę procesu poprzez dedykowaną i nowoczesną platformę do obsługi zgłoszeń.

Pełen proces realizowany jest modułowo. Uwzględnia on zapoznanie się z kontekstem organizacji, jej zrozumienie i ocenę, która jest niezbędna do wdrożenia właściwych narzędzi do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zgłaszania Naruszeń. Mamy świadomość, że czas realizacji jest wypadkową efektywności wewnętrznej komunikacji z osobami wyznaczonymi do kontaktu po stronie Klienta oraz dostępności do niezbędnych dokumentów oraz informacji, dlatego koncentrujemy się na budowaniu efektywnych relacji, a także pilnujemy aby komunikacja przebiegała efektywnie w wyznaczonych wspólnie terminach. Dzięki temu zapewniamy terminowe wdrożenie systemu. Szacowany czas realizacji pełnego procesu wynosi do 6 tygodni.

TAK. Wszystkie procedury i usługi realizowane przez Kancelarię są zgodne z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

Zgodnie z treścią Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, sygnalista to osoba, która jest pracownikiem, czy współpracownikiem firmy, lub instytucji rządowej, ujawniająca informacje o wykroczeniach dotyczących prawa Unii, mających miejsce w środowisku organizacji.

Zespół Projektowy składa się z doświadczonych ekspertów, w szczególności:

  1. Compliance Officer, prawnik, szkoleniowiec.
  2. Inspektor Ochrony Danych, adwokat specjalizujący się w dziedzinie ochrony danych osobowych.
  3. Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji.
  4. Specjalista ds. systemów informatycznych i cyberbezpieczeństwa.

W ramach wsparcia funkcji CO zapewnimy miedzy innymi analizę przesłanych zgłoszeń, obsługę zgłoszonych nieprawidłowości oraz działań następczych, stały monitoring prawny oraz wsparcie merytoryczne CO w realizacji bieżących zadań. 

W ramach przejęcia funkcji CO zapewnimy miedzy innymi analizę zgłoszeń sygnalistów, prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszonych nieprawidłowości, stały monitoring prawny oraz szkolenia dla kadry managerskiej

Wraz z usługą wsparcia lub  przejęcia funkcji Compliance Officera wdrażany jest opcjonalnie  system do obsługi zgłoszeń. Wdrożenie i szkolenie z systemu przeprowadzają eksperci w zakresie IT

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując przeglądanie tej witryny, akceptujesz użycie plików cookie do powyższych celów.